Projekt územného rozvoja slovensko-maďarského prihraničného územia Medzinárodné projekty

JORDES+

Projekt JORDES+ predstavuje Spoločnú stratégiu regionálneho rozvoja regiónu Viedeň – Bratislava - Györ (Joint Regional Development Strategy for the Vienna-Bratislava-Györ Region). Projekt JORDES+ slúži na podporu a rozvoj trilaterálnej spolupráce v oblastiach územného a regionálneho rozvoja, ochrany prírody, spolupráce v oblasti vedy a výskumu, rozvoja cestovného ruchu a ochrany kultúrneho dedičstva v priestore Viedeň - Bratislava – Györ.

Vymedzenie územia:

  • Na území SR ide o územie Bratislavského a Trnavského kraja.
  • V Rakúsku územie Spolkových krajín Viedeň, Burgenland a Dolné Rakúsko
  • Na maďarskej strane časť župy Györ-Mošoň-Šoproň priliehajúca k spoločným hraniciam

spolupráca: pre SAŽP Banská Bystrica, Centrum URBION Bratislava
2002 - 2005

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo