Rodinné a bytové domy

Bytové domy Sibamac

Štúdia typových bytových domov.

investor/obstarávateľ: Sibamac, a.s.
autori: Vojtech Krumpolec, Peter Derevenec
2000

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo