Obnova Kúrie Ordódyovcov v Hurbanove (NKP 2509/1) Obnova pamiatok

Obnova a rekonštrukcia Meštianskeho domu, Modra


Meštiansky dom, kultúrna pamiatka ÚZPF SR č. 10595/0, predstavuje prízemný objekt L pôdorysu, je súčasťou južného úseku východného domoradia Štúrovej ulice. Je situovaný v exponovanej polohe úplného centra mesta, oproti farskému katolíckemu kostolu. Jeho štvorosá uličná fasáda, s prejazdom v prvej osi, predstupuje oproti severnému susednému objektu a ustupuje oproti susedovi južnému, čím spoluvytvára zubovito lomenú uličnú čiaru, typickú pre najvýznamnejšie komunikácie mesta.

lokalita: Štúrova ulica 59, MOdra
investor/obstarávateľ: mesto Modra
autori: Vojtech Krumpolec, Vladimír Vodný
2006 - 2008

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo